top of page

PROJE & ÖDÜLLER

Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Desteklenen Projelerde Proje Yöneticiliği

Türk, Rus ve Japon Modernlik Deneyimlerinin Karşılaştırmalı Tarihsel Sosyolojik Analizi, TÜBA PROJESİ (2006-2009)

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinin Sosyo-ekonomik ve Demografik Profili Araştırması (2010)

Meslek Hastalığı Kuşkusu Olan Olgularda Sosyal Durum, Sağlık algısı ve İşyerine Bakış Üzerine Bir Araştırma, DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi (2019-2020) (Arif Çımrın ile birlikte)

Bilim Ödülleri

Türkiye Bilimler Akademisi Seçkin Genç Bilimci Ödülü, 2006

Türkiye Bilimler Akademisi Sosyal Bilimlerde Teşvik Ödülü, 2007

Uluslararası Ödüller

Marquis Who is Who in the World, 2016

International Bibliographical Centre, 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century, 2017

Uluslararası Yayınlara Teşvik Ödülleri

TÜBİTAK Uluslararası Yayınlara Teşvik Ödülü, 4 kez

TÜBA Uluslararası Kitap Yayınlarına Teşvik Ödülü, 1 kez

Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Yayınlara Teşvik Ödülü, 2 kez

Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Yayınlara Teşvik Ödülü, 2 kez

bottom of page