top of page

Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Desteklenen Projelerde Proje Yöneticiliği

Türk, Rus ve Japon Modernlik Deneyimlerinin Karşılaştırmalı Tarihsel Sosyolojik Analizi, TÜBA PROJESİ (2006-2009)

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinin Sosyo-ekonomik ve Demografik Profili Araştırması (2010)

Meslek Hastalığı Kuşkusu Olan Olgularda Sosyal Durum, Sağlık algısı ve İşyerine Bakış Üzerine Bir Araştırma, DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi (2019-2020) (Arif Çımrın ile birlikte)

bottom of page