top of page

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Bilim Kurulu Üyesi

Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları, Bilim Kurulu Üyesi

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi

İslami Araştırmalar Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi

Uluslararası Hakemli Dergiler

European Journal of Social Theory

Social Science Information

Current Sociology

British Journal of Sociology

American Sociological Review

Ulusal Hakemli Dergiler

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Sosyoloji Dergisi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergilerde Kurul Üyelikleri ve Hakemlik

Kurul Üyelikleri

bottom of page