top of page

Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

(SCI,SSCI,Arts and Humanities)

Kaya, İbrahim “Contemporary Turkey: an Islamic-capitalist Variety of Modernity?”, Social Science Information, 53 (2) (SSCI), 2014

Kaya, İbrahim “Varieties of World-Making: Beyond Globalization (review)”, International Sociology, Vol. 24, No: 5 (SSCI),(2009)

Kaya, İbrahim “Conceptualizing the Current Clashes Between Modernist Republicans and Islamic Conservatives in Turkey”, Social Science Information, 51 (1) (SSCI),(2012)

Kaya, İbrahim “Modernity and Veiled Women”, European Journal of Social Theory, Vol. 3, No: 2 (SSCI),(2000)

Kaya, İbrahim “Modernity, Openness, Interpretation: A Perspective on Multiple Modernities”, Social Science Information, Vol. 43 No: 1 (SSCI),(2004)

Kaya, İbrahim “Identity Politics: The Struggle for Recognition or Hegemony?”, East European Politics and Societies: and Cultures, 21 (4) (SSCI), 2007.

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Kaya, İbrahim “Kimlik Politikaları”, Journal of Sociological Research (Sosyoloji Araştırmaları Dergisi), Vol. 10, No. 1 (IBSS, CSA), (2007)

Kaya, İbrahim “Kimlikler Çağında Toplumsal Sınıf”, Journal of Sociological Research (Sosyoloji Araştırmaları Dergisi), Vol. 9 No. 2 (Şehriban Şahin Kaya ile) (IBSS, CSA) ,(2006)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Kaya, İbrahim “Toplumsal Kuramlar ve Çoklu Modernlikler Perspektifi”, Sosyoloji Dergisi, Sayı. 14 (2005)

Kaya, İbrahim “State Formation: Structure or Culture?”, Sosyoloji Dergisi, Sayı: 17(with Şehriban Şahin Kaya) (2007)

Kaya, İbrahim “Türk Modernleşmesi, Kamusal Saha ve Kamuculuk”, Eleştirel Pedagoji Dergisi, Sayı: 62 (2019)

Çımrın, A.H., Bahadır, H., Kaya, İ. “Türkiye’de Çalışan Olarak Vasıfsızlık; Meslek Hastalığı Bağlamında İş, İşyeri ve Toplumsal Yaşama Ait Kavrayışlar”, Çalışma ve Toplum, Cilt:1 Sayı: 76, ss 183-210 (2023)

Çımrın, A.H., Kaya, İ. & Bahadır, H., "Türkiye'de Mavi Yakalı Çalışan Olma Hali Üzerine Bir Analiz", Sosyoloji Dergisi (45), 1-27, 2023

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Kaya, İbrahim “Farklı bir Modernlik Projesi olarak Kemalizm”, ODTÜ DÜŞÜN Dergisi, sayı: 24, 2012

Kaya, İbrahim “Türk ve Rus Modernliğinin Tarihsel Yörüngeleri”, ODTÜ DÜŞÜN Dergisi, 26, 2014

Kaya, İbrahim “İslamcılık Eleştirilemez midir?”, Sosyal Demokrasi Dergisi, 49. sayı, 2015

bottom of page