top of page

Eserleri

Ulusal ve Uluslararası Kitaplar

Social Theory and Later Modernities (Liverpool University Press, 2004)

Sosyal Teori ve Geç Modernlikler: Türk Deneyimi (İmge Kitabevi Yayınları, 2006, 2017)

Modern-Dışılaşan Türkiye (Gündoğan Yayınları, 2013)

Yeni Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (İmge Kitabevi Yayınları, 2016)
Yeni Türkiye-Modernliği Olmayan Kapitalizm (İmge Kitabevi Yayınları, 2014)

Yeni Türkiye: Modernliği Olmayan Kapitalizm- Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş İkinci Baskı (İmge Kitabevi Yayınları, 2018)

Seha Nehri Ülkesinde Sonbahar (Mokita Yayıncılık, 2021)

Türkiye'nin Siyasal Sosyolojisi (Say Yayınları, 2022)

Çeviri Kitaplar

Sosyolojinin Savunusu (Anthony Giddens, Say Yayınları, 2011)

Modernliğin Yeni Sosyolojisi (Peter Wagner, Pegem Akademi, 2013)

Sosyolojiye Giriş (Ken Browne, Say Yayınları, 2015)

Siyaset Sosyolojisi - Günümüz Dünyasında İktidar ve Katılım (Anthony M. Orum ve John G. Dale, Say Yayınları, 2016)

Laik Devlet Kuşatma Altında - Avrupa ve Amerika’da Hıristiyanlık, İslam ve Siyaset (Christian Joppke, Say Yayınları, 2018)

Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

(SCI,SSCI,Arts and Humanities)

Kaya, İbrahim “Contemporary Turkey: an Islamic-capitalist Variety of Modernity?”, Social Science Information, 53 (2) (SSCI), 2014

Kaya, İbrahim “Contemporary Turkey: an Islamic-capitalist Variety of Modernity?”, Social Science Information, 53 (2) (SSCI), 2014

Kaya, İbrahim “Varieties of World-Making: Beyond Globalization (review)”, International Sociology, Vol. 24, No: 5 (SSCI),(2009)

Kaya, İbrahim “Conceptualizing the Current Clashes Between Modernist Republicans and Islamic Conservatives in Turkey”, Social Science Information, 51 (1) (SSCI),(2012)

Kaya, İbrahim “Modernity and Veiled Women”, European Journal of Social Theory, Vol. 3, No: 2 (SSCI),(2000)

Kaya, İbrahim “Modernity, Openness, Interpretation: A Perspective on Multiple Modernities”, Social Science Information, Vol. 43 No: 1 (SSCI),(2004)

Kaya, İbrahim “Identity Politics: The Struggle for Recognition or Hegemony?”, East European Politics and Societies: and Cultures, 21 (4) (SSCI), 2007.

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Kaya, İbrahim “Kimlik Politikaları”, Journal of Sociological Research (Sosyoloji Araştırmaları Dergisi), Vol. 10, No. 1 (IBSS, CSA), (2007)

Kaya, İbrahim “Kimlikler Çağında Toplumsal Sınıf”, Journal of Sociological Research (Sosyoloji Araştırmaları Dergisi), Vol. 9 No. 2 (Şehriban Şahin Kaya ile) (IBSS, CSA) ,(2006)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Kaya, İbrahim “Toplumsal Kuramlar ve Çoklu Modernlikler Perspektifi”, Sosyoloji Dergisi, Sayı. 14 (2005)

Kaya, İbrahim “State Formation: Structure or Culture?”, Sosyoloji Dergisi, Sayı: 17(with Şehriban Şahin Kaya) (2007)

Kaya, İbrahim “Türk Modernleşmesi, Kamusal Saha ve Kamuculuk”, Eleştirel Pedagoji Dergisi, Sayı: 62 (2019)

Çımrın, A.H., Bahadır, H., Kaya, İ. “Türkiye’de Çalışan Olarak Vasıfsızlık; Meslek Hastalığı Bağlamında İş, İşyeri ve Toplumsal Yaşama Ait Kavrayışlar”, Çalışma ve Toplum, Cilt:1 Sayı: 76, ss 183-210 (2023)

Çımrın, A.H., Kaya, İ. & Bahadır, H., "Türkiye'de Mavi Yakalı Çalışan Olma Hali Üzerine Bir Analiz", Sosyoloji Dergisi (45), 1-27, 2023

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Kaya, İbrahim “Farklı bir Modernlik Projesi olarak Kemalizm”, ODTÜ DÜŞÜN Dergisi, sayı: 24,(2012)

Kaya, İbrahim “Türk ve Rus Modernliğinin Tarihsel Yörüngeleri”, ODTÜ DÜŞÜN Dergisi, 26, 2014

Kaya, İbrahim “İslamcılık Eleştirilemez midir?”, Sosyal Demokrasi Dergisi, 49. sayı, 2015

Kitap Bölümleri

Kaya, İbrahim, “Cumhuriyet Modernleşmesinin Yapı-taşı: Laiklik”, in Ahmet Yıldız, Nurcan Korkmaz, Nejla Doğan, ed., Tarihten Güncele Laik Eğitim, İstanbul: Kalkedon Yayınları (2019)

Kaya, İbrahim “Modernlik-gelenek İlişkisi Çerçevesinde Deve güreşleri”, in Devrim Ertürk, Özgür Gökdemir, ed., II. Uluslararası Selçuk-Efes Deve Güreşleri ve Devecilik Sempozyumu, İzmir: Selçuk Belediyesi Yayınları, (2018)

Kaya, İbrahim, “Yeni Türkiye’nin Toplumsal Yapısına İlişkin Eleştirel Çözümlemeler”, in İbrahim Kaya, ed. Yeni Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Ankara: İmge Yayınevi, (2016)

Kaya, İbrahim, “Geç Modernlikler Çerçevesinde Türk Modernlik Deneyimi”, in Memet Zencirkıran, ed., Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Bursa: Dora Yayıncılık, (2011)

Kaya, İbrahim, İslam ve Modernlik Arasındaki İlişki: Çoğul Yorumlar ve Çoğul Deneyimler, in Ayşen Uysal, ed., İslam ve Liberalizm, İzmir: Yakın Kitabevi Yayınları, (2009)

Kaya, İbrahim, “Teorisyenlerini Bulamayan Devrim: Türk Devrimi”, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyum Bildirileri, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, (2008)

Kaya, İbrahim, “Sanayi Devrimi ve Sosyal Sorunlar”, in Yener Şişman, ed. Sosyal Sorunlar, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, (2013)

Kaya, İbrahim, “Yoksulluk”, in Yener Şişman, ed. Sosyal Sorunlar, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, (2013)

Kaya, İbrahim “Modern Toplumun Yüksek Gerilim Hattı: Kapitalizm-Demokrasi İlişkisi”, in Armağan Öztürk (ed.) Güncel Sosyolojik Tartışmalar, İstanbul: Tekin Yayınevi, (2022)

Kaya, İbrahim “Türkiye'nin Siyasal Sosyolojisini Yazmak”, Türkiye'nin Siyasal Sosyolojisi, Say Yayınları, (2022)

Kaya, İbrahim “Tamamlanmamış Modernlik Projesi Olarak Kemalizm ve İki Ana Sorun”, Türkiye'nin Siyasal Sosyolojisi, Say Yayınları, (2022)

bottom of page