top of page

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Limoncu, Özge “Oy Verme Davranışı Üzerine Sosyolojik bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018

Özbey, Kerem “Geleneksellikten Neoliberal Muhafazakarlığa Türkiye’de İslamcılığın Dönüşümü”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

Arpacı, Tamer “Kütahya İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Şiddet algısı Üzerine Sosyolojik bir Çalışma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

Bagi, Mehmet Emin “Sivil Topluma Eleştirel Bir Yaklaşım: Batı, Liberal Demokrasi ve Türkiye Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

Tepecik, Serpil “Popüler Kültür Unsurlarından Olan Televizyon Dizilerindeki Aile Kurgusu”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

Kaybaki, Metin “Türk Modernliği Açısından Kadro ve Yön Hareketlerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

Yüksel, Özkan “Kitle İletişim Araçları ve Yanlış Bilinçlilik”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

Solmaz, Taner “Türkiye’nin Demokrasi Kültürü üzerine Sosyolojik bir İnceleme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

Kaya, Özgür “Tarihsel-Kuramsal Yönleriyle Kemalizm ve Günümüze Dair Açılımlar”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

Yaşar, Abdülkadir “Çağımızın Teorisyeni Jürgen Habermas’ın İletişim, Siyaset ve Modernlik Anlayışı”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Girgin, Orçun “Modernliğin Bugünü: Modernist, Postmodernist ve Alternatif Yaklaşımlar, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Erbay, Ferdi “Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

Özer, Boran “Son Dönem Türkiye’sinin Şekillendiricileri: Medya ve Organik Köşe Yazarları”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

Ertürk, Devrim “Bireyden Cemaate Sivil Toplum, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

bottom of page