top of page

Bildiriler

Uluslararası Kongre, Sempozyum, Panel, Çalıştay gibi Bilimsel, Sanatsal Toplantılarda Sözlü Olarak Sunulan ve Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri

Kaya, İbrahim “Teorisyenlerini Bulamayan Devrim: Türk Devrimi”, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, (2008)

Kaya, İbrahim ““İslam ve Modernlik”, İslam ve Liberalizm: Kuramsal yaklaşımlar ve Ülke Deneyimleri. Uluslararası Sempozyum, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir, 2-3 Kasım,(2006)

Kaya, İbrahim “Liberalism and Islam”. Liberalism in Europe conference. European University Institute, Florence, Italy, 7-8 October,(2005)

Kaya, İbrahim “Social Theory and Later Modernities: the Turkish Experience”. Varieties of Modernity. Action, Interpretation and Comparative-Historical Sociology, Workshop, European University Institute Florence, Italy 9-10 June,(1999)

Kaya, İbrahim “The Relations between Islam and Modernity”, Plurality of Modernities Workshop, Warwick Social Theory Centre England, 16-17 October (2000)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kaya, İbrahim “Kimlik Politikaları: Tanınma mı Yoksa Hegemonya mı?”, Türkiye’de Güncel ve Toplumsal Sorunlar. V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Malatya, 19-21 Eylül, (2006)

Kaya, İbrahim “Türk, Rus ve Japon Modernlik Deneyimlerinde Özerklik Yorumları ve Uygarlık Anlayışları” Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları Toplantısı”, Koç Üniversitesi İstanbul, 8-9 Eylül, (2007)

Kaya, İbrahim “Türk, Rus ve Japon Modernlik Deneyimlerinin Karşılaştırmalı Tarihsel Sosyolojik Analizi”, Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları Toplantısı, Atatürk Üniversitesi Erzurum, 8-9 Eylül, (2006)

Davetli Konuşmacı Olarak Verdiği Konferanslar ve Katıldığı Paneller

“II. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu”, Açılış Konuşması: Modernlik ve Geleneğin Yeniden İnşası, Selçuk Belediyesi, 18/01/2018

“Üçüncü Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu”, Açılış Paneli: Modernliği Yeniden Düşünmek, Giresun Üniversitesi, 10-13 Ekim 2018

“Cumhuriyetin Kurucu Değerleri, Sosyal Demokrasi ve CHP”, CHP Konak İlçe Başkanlığı ve Sosyal Demokrasi Derneği, Fuar İzmir Sanat Merkezi, 12/02/2018

“1923 Cumhuriyetini Bugün için Yeniden Anlamak”, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 30/10/2017, İzmir

“Demokrasi ve Yerel Yönetimler”, Seferihisar Belediyesi ve Sosyal Demokrasi Derneği, 28/05/2016, Seferihisar, İzmir

“Kürt Sorunu ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Tartışma”, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı 19. Adalet ve Demokrasi Haftası, 24/01/2012, Ankara

“Modern-dışılaşan Türkiye”, ODTÜ ADT, 25/11/2011, Ankara

“21. Yüzyılda Kemalist Modernliğin Anlamı”, 21. Yüzyılda Türkiye ve İnsan Hakları Sempozyumu, Osman Gazi Üniversitesi, 14/05/2011, Eskişehir

“Çoklu Modernlikler Kavramsallaştırması Bağlamında Türk ve Rus Deneyimlerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Muğla Üniversitesi, Geleneksel 14. Sosyoloji Günleri, 11/05/2011, Muğla

“The Turkish and Russian Trajectories of Modernity”, Tramod, University of Barcelona, 10/03/2011, Barcelona, İspanya

“Ulus-Devletin Gelişimi”, Bilkent Üniversitesi, Diplomasi Kulübü, 24/12/2010, Ankara

“Cumhuriyet Üzerine Düşünceler”, Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009, Kütahya

“Çoklu Modernlikler Teorisi”, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi, 11/11/2005, İstanbul

Dördüncü Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Sempozyumu Açılış Paneli: Modernitenin Yarattığı İnsan, 14.04.2021, Muğla Üniversitesi

"Gösteri Toplumunda Gastronomi", 17.10.2019, Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamalı Bilimler, İzmir

"Turizm, Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişme", 09/10/2019, Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamalı Bilimler, İzmir

"Uluslararası Ticaretin Sosyolojik Boyutları", 22/10/2019, Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamalı Bilimler, İzmir

bottom of page