top of page

Kitap Bölümleri

Kaya, İbrahim, “Cumhuriyet Modernleşmesinin Yapı-taşı: Laiklik”, in Ahmet Yıldız, Nurcan Korkmaz, Nejla Doğan, ed., Tarihten Güncele Laik Eğitim, İstanbul: Kalkedon Yayınları (2019)

Kaya, İbrahim “Modernlik-gelenek İlişkisi Çerçevesinde Deve güreşleri”, in Devrim Ertürk, Özgür Gökdemir, ed., II. Uluslararası Selçuk-Efes Deve Güreşleri ve Devecilik Sempozyumu, İzmir: Selçuk Belediyesi Yayınları, (2018)

Kaya, İbrahim, “Yeni Türkiye’nin Toplumsal Yapısına İlişkin Eleştirel Çözümlemeler”, in İbrahim Kaya, ed. Yeni Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Ankara: İmge Yayınevi, (2016)

Kaya, İbrahim, “Geç Modernlikler Çerçevesinde Türk Modernlik Deneyimi”, in Memet Zencirkıran, ed., Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Bursa: Dora Yayıncılık, (2011)

Kaya, İbrahim, İslam ve Modernlik Arasındaki İlişki: Çoğul Yorumlar ve Çoğul Deneyimler, in Ayşen Uysal, ed., İslam ve Liberalizm, İzmir: Yakın Kitabevi Yayınları, (2009)

Kaya, İbrahim, “Teorisyenlerini Bulamayan Devrim: Türk Devrimi”, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyum Bildirileri, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, (2008)

Kaya, İbrahim, “Sanayi Devrimi ve Sosyal Sorunlar”, in Yener Şişman, ed. Sosyal Sorunlar, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, (2013)

Kaya, İbrahim, “Yoksulluk”, in Yener Şişman, ed. Sosyal Sorunlar, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, (2013)

Kaya, İbrahim “Modern Toplumun Yüksek Gerilim Hattı: Kapitalizm-Demokrasi İlişkisi”, in Armağan Öztürk (ed.) Güncel Sosyolojik Tartışmalar, İstanbul: Tekin Yayınevi, (2022)

Kaya, İbrahim “Türkiye'nin Siyasal Sosyolojisini Yazmak”, Türkiye'nin Siyasal Sosyolojisi, Say Yayınları, (2022)

Kaya, İbrahim “Tamamlanmamış Modernlik Projesi Olarak Kemalizm ve İki Ana Sorun”, Türkiye'nin Siyasal Sosyolojisi, Say Yayınları, (2022)

bottom of page