Kitap Bölümleri

Kaya, İbrahim, “Cumhuriyet Modernleşmesinin Yapı-taşı: Laiklik”, in Ahmet Yıldız, Nurcan Korkmaz, Nejla Doğan, ed., Tarihten Güncele Laik Eğitim, İstanbul: Kalkedon Yayınları (2019)

Kaya, İbrahim “Modernlik-gelenek İlişkisi Çerçevesinde Deve güreşleri”, in Devrim Ertürk, Özgür Gökdemir, ed., II. Uluslararası Selçuk-Efes Deve Güreşleri ve Devecilik Sempozyumu, İzmir: Selçuk Belediyesi Yayınları, (2018)

Kaya, İbrahim, “Yeni Türkiye’nin Toplumsal Yapısına İlişkin Eleştirel Çözümlemeler”, in İbrahim Kaya, ed. Yeni Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Ankara: İmge Yayınevi, (2016)

Kaya, İbrahim, “Geç Modernlikler Çerçevesinde Türk Modernlik Deneyimi”, in Memet Zencirkıran, ed., Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Bursa: Dora Yayıncılık, (2011)

Kaya, İbrahim, İslam ve Modernlik Arasındaki İlişki: Çoğul Yorumlar ve Çoğul Deneyimler, in Ayşen Uysal, ed., İslam ve Liberalizm, İzmir: Yakın Kitabevi Yayınları, (2009)

Kaya, İbrahim, “Teorisyenlerini Bulamayan Devrim: Türk Devrimi”, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyum Bildirileri, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, (2008)

Kaya, İbrahim, “Sanayi Devrimi ve Sosyal Sorunlar”, in Yener Şişman, ed. Sosyal Sorunlar, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, (2013)

Kaya, İbrahim, “Yoksulluk”, in Yener Şişman, ed. Sosyal Sorunlar, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, (2013)

Kaya, İbrahim “Modern Toplumun Yüksek Gerilim Hattı: Kapitalizm-Demokrasi İlişkisi”, in Armağan Öztürk (ed.) Güncel Sosyolojik Tartışmalar, İstanbul: Tekin Yayınevi, (2022)